Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phiên giao dịch 10/9
sau giờ khớp lệnh tăng
(TBTCO) - Cả hai sàn đã có được phiên phục hồi khá tốt hôm nay, mặc dù mức tăng chưa đủ bù đắp được mức giảm trong phiên trước. Các giao dịch bắt đáy tiếp tục đem lại hiệu quả ngắn hạn khi rất nhiều mã đảo chiều tăng giá.