Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phiên họp 43
TV
(TBTCO) - Để lấy ý kiến về những vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của một số dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 tới, trong tháng 4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách theo hình thức trực tuyến.
UBKT
(TBTCO) - Ngày 23/3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục cho ý kiến dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Một vấn đề lớn còn chưa thống nhất là việc có quy định về hộ kinh doanh tại Luật Doanh nghiệp (DN) hay không.
PTT
(TBTCO) - Bước sang giai đoạn 2, các chuyên gia đưa ra dự báo dù Việt Nam đã có kinh nghiệm ở giai đoạn trước, nhưng vẫn sẽ có hàng nghìn người mắc bệnh. Việt Nam đã xây dựng 5 kịch bản ứng phó với dịch bệnh ở các cấp độ.
CTQH
(TBTCO) - Chiều 9/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc phiên họp thứ 43, dự kiến kéo dài trong 3 ngày. Trong ngày họp đầu tiên, UBTVQH đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định về thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội.