Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phiếu tín nhiệm
(TBTCO) - Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố trong Ban Chấp hành Trung ương đã một lần nữa cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng, thái độ khách quan, công tâm trong việc đánh giá và sự tín nhiệm của Trung ương đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Chị Ngọc
(TBTCO) - Trong buổi sáng ngày 6/12/2018, HĐND TP.Hà Nội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh do HĐND thành phố bầu. Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đạt số phiếu tín nhiệm cao nhất.
QH
(TBTCO) - Chiều 25/10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
quốc hội
(TBTCO) - Chiều 24/10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành. Sáng ngày 25/10, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn và kết quả sẽ công bố vào chiều 25/10.
đại biểu Nguyễn Đức Kiên
(TBTCO) - Đảm bảo chỉ tiêu bội chi theo đúng kế hoạch, kéo dài kỳ hạn nợ trung bình và cải cách hành chính là 3 thành công lớn và là “điểm sáng” mà ngành Tài chính đã thực hiện được trong 3 năm vừa qua.
LQV
(TBTCO) - Dự kiến vào tháng 12 tới, sẽ tổ chức Hội nghị Trung ương lần thứ 9 để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư và Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.
QH
(TBTCO) - Tại kỳ họp thứ 6 diễn ra trong tháng 10 và tháng 11 tới, Quốc hội sẽ dành một ngày để lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.
GP
(TBTCO) - Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế, Ban lãnh đạo GPBank đã triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hàng năm đối với các vị trí chức danh cán bộ quản lý tại các Đơn vị trong toàn hệ thống GPBank.
TTM
(TBTCO) - Sáng 15/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát về hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.