Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phổ biến Luật Quản lý thuế sửa đổi
(TBTCO) - Sáng 3/10, Hải quan Hà Nội đã tổ chức hội nghị “Phổ biến Luật Quản lý thuế sửa đổi", có hiệu lực từ 1/7/2013 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, thu hút sự tham gia của 70 DN có số nộp ngân sách lớn trên địa bàn.