Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ
phó chủ nhiệm vpcp
(TBTCO) - Tại Quyết định 889/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Mai Thị Thu Vân, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
tiếp nhận
(TBTCO) - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành, Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa ký ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017.
lê mạnh hà
(TBTCO) - Ông Lê Mạnh Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
ong thanh
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm 2 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.