Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phó Chủ tịch ABA
nghiêm xuân thành
(TBTCO) - Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa được bầu là Phó chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng châu Á (ABA) nhiệm kỳ 2015-2016 tại Đại hội thường niên lần thứ 31, diễn ra tại Muscat – thủ đô của Vương quốc Oman.