Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phó chủ tịch tỉnh quảng ninh
l
(TBTCO) - Ngày 10/1, tại TP Hạ Long đã diễn ra sự kiện truyền thông cộng đồng với chủ đề “Thúc đẩy các sáng kiến giáo dục và bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long” trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Liên minh hành động vì Hạ Long xanh”.
d
(TBTCO) - Năm 2016, tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung quản lý, điều hành thu chi ngân sách hiệu quả, phấn đấu cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách được giao, duy trì hiệu quả ban chỉ đạo điều hành thu ngân sách, tập trung khai thác nguồn thu từ dịch vụ...