Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng
ông Phụng
(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng đã phát biểu như vậy tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội.