Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm
Lâm Quốc Hùng
(TBTCO) - Dự án xây dựng Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm bị phản đối gay gắt vì cho rằng, khi công trình mọc lên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảnh quan kiến trúc khu vực Hồ Gươm. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định, công trình đảm bảo cảnh quan và đúng quy định của pháp luật.