Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phó chủ tịch UBND thành phố
nhà tái định cư
(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy mạnh tiến độ thực hiện, bảo đảm bàn giao nhà tái định cư theo chỉ đạo của UBND thành phố.