Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đỗ Vinh
(TBTCO) - Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thành tại hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Ninh ngày 10/1.