Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Hồng Khanh
Sẽ công khai vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử
(TBTCO) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa có công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Thành phố rà soát, công khai trên trang thông tin điện tử đối với các trường hợp đang có vi phạm pháp luật đất đai.