Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi
thức ăn chăn nuôi
(TBTCO) - Đó là số tiền xử phạt hành chính đối với 5 tỉnh, thành phố có cơ sở thức ăn chăn nuôi (TACN) vi phạm về chất cấm trong chăn nuôi.