Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phó Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa
Cán bộ Chi cục Hải quan cảng Nha Trang giải quyết thủ tục nhập khẩu cho doanh nghiệp
(TBTCVN) - “Tính đến cuối tháng 7, đơn vị ước thu ngân sách đạt 2.482 tỷ đồng, đạt hơn 217% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt gần 83% chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Hải quan giao lần 2 năm 2019.
Cán bộ Hải quan Khánh Hòa hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục nhập khẩu.
(TBTCVN) - Đến hết quý I/2019, Cục Hải quan Khánh Hòa đã thu ngân sách vượt 24% dự toán năm. Do đó, trên cơ sở đánh giá tình hình thu thời gian tới, Tổng cục Hải quan đã giao Cục Hải quan Khánh Hòa thu thêm 1.800 tỷ đồng, nâng chỉ tiêu thu phấn đấu năm 2019 của đơn vị lên 3.000 tỷ đồng.