Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Trải qua nhiều cương vị công tác, tháng 5/2012, ông Nguyễn Trường Giang được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tin tưởng, bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.