Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An
danh sách doanh nghiệp rủi ro cao về thuế
(TBTCO) - Ông Hà Lê Dũng – Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An vừa ký ban hành quyết định công khai danh sách 43 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh có mức độ rủi ro cao về thuế đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in chuyển sang thực hiện mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành.
nghệ an
(TBTCO) - Ông Hà Lê Dũng – Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An cho biết, đơn vị vừa công khai 37 doanh nghiệp (DN) nợ trên 198 tỷ đồng tiền thuế, tính đến ngày 31/8/2018. Trong đó, nợ trên 90 ngày là 189,2 tỷ đồng.