Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
trao quyet dinh
(TBTCO) - Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Ngọc Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
Thanh tra chinh phủ
(TBTCO) - Theo Thanh tra Chính phủ, năm 2014, toàn ngành thanh tra đã triển khai 7.072 cuộc thanh tra hành chính và 233.811 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 51.583 tỷ đồng, gần 1.684 ha đất...
duong truong chinh
(TBTCO) - Việc xử lý nghi án uốn cong đường Trường Chinh thuộc thẩm quyền của Hà Nội, Thanh tra Chính phủ không xử lý. Tuy nhiên, với chức năng quản lý nhà nước, đây là nội dung mà Thanh tra Chính phủ quan tâm trong thời gian tới. Còn có coi đó là một vụ việc phức tạp cần thanh tra hay không thì phải tùy theo giải quyết của Hà Nội.
Thanh tra
(TBTCO) - Đây là nhận định của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh tại buổi họp báo công bố tổ chức Chương trình Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam 2014 (VACI 2014) với chủ đề “Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình”.