Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phối hợp chống buôn lậu
Hải quan - Biên phòng ký kết quy chế phối hợp trong giai đoạn mới
(TBTCO) - Ngày 4/9, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai lực lượng giai đoạn 2012 - 2019 và ký quy chế phối hợp trong giai đoạn mới.
TCHQ
(TBTCO) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn và Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, đã ký kết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị trong giai đoạn mới, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu qua biên giới, bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia.
hải quan, bộ đội biên phòng
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa tổ chức tổng kết 1 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp chỉ đạo đấu tranh chuyên án, vụ án ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại trên tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển (Kế hoạch số 911/KH ngày 16/8/2013).