Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phối hợp thu
Cục Thuế Hòa Bình
(TBTCO) - Trong năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đạt 4.102 tỷ đồng, bằng 92% dự toán trung ương giao, bằng 82% chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh giao và bằng 113% so với thực hiện năm 2019.
KBNN Phú Thọ
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Phú Thọ luôn thực hiện nghiêm túc quy trình thu ngân sách và phối hợp thu ngân sách với các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Nhờ sự tích cực này mà lượng giao dịch bằng tiền mặt qua kho bạc đã giảm.
Phối hợp thu NSNN với NHTM
(TBTCO) - Thực hiện “số hóa” nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, Kho bạc Nhà nước tiếp tục mở rộng phối hợp thu ngân sách với các ngân hàng thương mại.
KBNN Hải Dương
(TBTCO) - Phối hợp thu ngân sách với các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã làm cho lượng tiền mặt giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Hải Dương giảm đi rất nhiều. Điều này đã đi đúng với chủ trương của Nhà nước là thực hiện Chính phủ điện tử và hạn chế giao dịch bằng tiền mặt.
TCHQ
(TBTCO) - Trong tháng 5/2020, Tổng cục Hải quan đã chấp thuận và sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá năng lực của Ngân hàng DBS Ltd Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để tham gia phối hợp thu thuế xuất nhập khẩu…
hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan có văn bản gửi đến 35 ngân hàng thương mại có ký kết phối hợp thu thuế với cơ quan hải quan đề nghị tham gia lựa chọn ngân hàng làm đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Thông tư 72/2014/TT-BTC.
hải quan Hải Phòng
(TBTCO) - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 và Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Hải Phòng (Vietcombank Hải Phòng) vừa ký kết quy chế phối hợp thu ngân sách nhà nước. Đây là đơn vị đầu tiên thuộc Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện chương trình này.
KBNN Ninh Bình
(TBTCO) - Xác định là “cơ quan phục vụ” nên từ nhiều năm nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Bình luôn coi trọng công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ để hướng tới mọi đối tượng khách hàng.
Thanh toán không dùng tiền mặt
(TBTCO) - Triển khai chủ trương của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bình Thủy, TP. Cần Thơ đã và đang có nhiều giải pháp để tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN).