Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phòng chống cơn bão số 3
ứng phó với mưa bão, cơn bão số 3
(TBTCO) - Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt là sự hình thành của cơn bão số 3 (có tên là Wipha), Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các cục dự trữ từ khu vực Nghệ Tĩnh trở ra chủ động, sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 3.
Hà Nôi: Tập trung phòng chống cơn bão số
(TBTCO) - Thực hiện Công điện của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, để chủ động đối phó với cơn bão số 3, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã có công điện gửi các đơn vị trên địa bàn thành phố về việc chủ động phòng chống cơn bão số 3.