Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phòng chống dịch bệnh gia súc
cumga
(TBTCO) - Đây là ý kiến trả lời của Bộ Tài chính về đề nghị hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 6 tháng đầu năm 2014 của tỉnh Đồng Tháp, trong văn bản số 12765/BTC-NSNN vừa được Bộ Tài chính ban hành.
tiêu hủy gia cầm không rõ nguồn gốc
(TBTCO) - Bộ Tài chính duyệt chi hơn 8,4 tỷ đồng cho 2 tỉnh Nghệ An và Quảng Nam thực hiện chính sách phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2013.
ga
(TBTCO) - Đây là số tiền mà tỉnh Ninh Bình sẽ được hỗ trợ cho việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2011 và 2012, theo công văn số 13052/BTC-NSNN vừa được Bộ Tài chính ban hành.