Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phòng nữa rủi ro
chung khoan phai sinh
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) đang được cơ quan quản lý cũng như các thành viên thị trường nỗ lực triển khai để kịp lộ trình ra đời. Trong đó, mục tiêu cao nhất trong giai đoạn đầu của thị trường này là đảm bảo chức năng phòng ngừa rủi ro cho cả thị trường và nhà đầu tư.