Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Phòng thị trường
TBTCVN 20 năm
(TBTCO) - Có thể nói Phòng Thị trường, doanh nghiệp (TT - DN) từ khi thành lập đến nay đã có nhiều thay đổi về tổ chức, đó cũng là chuyện thường tình. Lĩnh vực “phủ sóng” của Phòng TTDN rất rộng, nói một cách đơn giản là bao gồm tất cả các lĩnh vực ngoài ngành Tài chính, đó là một nhiệm vụ nặng nề.