Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phòng thương mại hoa kỳ
anh 1
(TBTCO) - Dow Việt Nam vừa lần thứ 3 liên tiếp được Phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) trao tặng Giải thưởng đóng góp vì cộng đồng như một sự khẳng định cam kết lâu dài của Công ty đối với thị trường Việt Nam.