Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phòng tránh bão
nhà tránh bão
(TBTCO) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phân bổ trên 4,4 tỷ đồng hỗ trợ 339 hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lũ, thuộc dự án do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ năm 2017 và năm 2018.
nha
(TBTCO) - Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa, chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đề nghị, tỉnh Thanh Hóa làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện bố trí vốn hỗ trợ các địa phương thực hiện chính sách.
(TBTCO) - Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 trước Quốc hội sáng 28/10, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, tình hình tham nhũng ngày càng phức tạp, tinh vi hơn, đã xuất hiện tình trạng tham nhũng có tính lợi ích nhóm trong một số lĩnh vực.
Nhà tránh lũ
(TBTCO) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo cơ quan chức năng của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.
QD 48
(TBTCO) - Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung được thi hành sẽ tạo điều kiện cho 40 nghìn hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt.
hỗ trợ hộ nghèo
(TBTCO) - Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ đề nghị ban hành chính sách Hỗ trợ nhà ở phòng, tránh bão cho hộ nghèo khu vực duyên hải miền Bắc và miền Trung.