Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phong trào tết trồng cây
Tết trồng cây
(TBTCO) - Bộ NN&PTNT vừa phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020, với đề nghị các địa phương chuẩn bị tổ chức tốt tết trồng cây đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp năm 2017.