Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa PHR
gd
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 139/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trương Văn Dũng (địa chỉ A21 Khu Hiệp Phúc, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
ph
(TBTCO) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (mã Ck PHR) vừa công bố một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ước đạt trong quý I/2020 với sản lượng chế biến đạt gần 2.568 tấn, sản lượng cao su tiêu thụ đạt hơn 4.913 tấn, giá bán bình quân 34,58 triệu đồng/tấn.
ph
(TBTCO) - Công ty cao su Phước Hòa (mã Ck PHR) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị thông qua các nội dung trình cuộc họp đại hội cổ đông thường niên 2020, trong đó có kế hoạch hoạt động năm 2020.
ck
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Lam Hồng (Địa chỉ xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).
phr
(TBTCO) - Ngày 15/6 tới, Công ty CP Cao su Phước Hòa (mã Ck PHR) sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành 54,2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 32.
Cao su
(TBTCO) - Ngày 14/3/2018, Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên (ĐHCĐ) năm 2018. Công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất năm 2018 dự kiến trình ĐHCĐ, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 400 tỷ đồng.
phr
(TBTCO) - HĐQT Công ty CP Cao su Phước Hòa (mã Ck PHR) công bố kết quả kinh doanh tháng 7/2017 với lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng; nâng mức lợi nhuận lũy kế 7 tháng lên 221 tỷ đồng.
cao
(TBTCO) - CtyCP Cao su Phước Hòa (mã Ck PHR) vừa công bố thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 với tổng doanh thu của công ty đạt 626,76 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 135,61 tỷ đồng, vượt 7,7% kế hoạch cả năm.
phr
(TBTCO) - Ngày 2/12, HĐQT CtyCP Cao su Phước Hòa (mã Ck PHR) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông ngày 18/12 để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% vào ngày 29/1/2016.