Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phụ cấp thu hút
phụ cấp thu hút tại sóc trăng
(TBTCO) - Bộ Tài chính duyệt chi 152,685 tỷ đồng cho thực hiện phụ cấp thu hút công chức năm 2011, 2012 tại tỉnh Sóc Trăng.
huyện côn đảo
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản số 4022 thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ kéo dài thời gian áp dụng phụ cấp thu hút mức 50% đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân làm việc tại huyện Côn Đảo.