Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phụ huynh chờ con thi đại học
thi dai hoc
(TBTCO) - Trong những ngày trong kỳ thi THPT Quốc gia, nắng nóng tiếp tục dữ dội, Hà Nội như một "chảo lửa", các thí sinh thì miệt mài làm bài thi, còn ở phía bên ngoài trường thi, các bậc phụ huynh vẫn “đội nắng” chờ con.