Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phục hồi phát triển kinh tế
lanh
(TBTCO) - Chống dịch tại Thái Bình tư tưởng thống nhất trong chỉ đạo là chủ động, tích cực, khẩn trương, kịp thời, tuyệt đối không chủ quan, lơ là nhưng không nóng vội, không gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân, tập trung toàn lực vừa chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.