Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phương án khai thác
nội bài
(TBTCO) - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tạm thời điều chỉnh phương án khai thác vận chuyển hành khách giữa các nhà ga hành khách.