Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phường an tây
rung mua nhiet doi
(TBTCO) - Rừng mưa nhiệt đới là nơi trú ngụ của các cây lá rộng nên rất giàu loài thực vật như cây gỗ, cây bụi, cây leo, cây thảo… và do rừng còn nguyên sinh nên rất phong phú về các động vật, nhất là côn trùng...