Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phương pháp khấu trừ
Hóa đơn GTGT
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có công văn 624/TCT-CS gửi cục thuế các tỉnh, thành phố về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo mẫu số 06/GTGT cho các cơ sơ kinh doanh là các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác có doanh thu dưới 1 tỷ đồng.
nộp thuế theo phương pháp khấu trừ
(TBTCO) - Kể từ ngày 1/1/2014 cơ sở kinh doanh ngoài việc phải đáp ứng đủ các điều kiện về chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ còn phải có doanh thu chịu thuế GTGT hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (HHDV) từ một tỷ đồng trở lên mới được nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.