Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phương pháp khoán
phối hợp thu thuế
(TBTCO) - Mới đây, Cục Thuế Đắk Lắk phối hợp với Bưu điện tỉnh Đắk Lắk ký kết hợp đồng nguyên tắc ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
ủy nhiệm thu thuế
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa quyết định (số 11602/BTC-TCT) tiếp tục mở rộng thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thêm 11 tỉnh trong cả nước.
công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế khoán
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành "Quy chế công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương".