Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phương pháp tính thuế
kê khai thuế
(TBTCO) - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gia Ý thành lập vào tháng 4/2019, khi đó khai báo hình thức kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu. Công ty sử dụng hóa đơn bán hàng để thực hiện theo hình thức này.
kê khai thuế
(TBTCO) - Công ty của ông Phạm Anh Lộc (TP. Hồ Chí Minh) thành lập năm 2011, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vệ sinh và chăm sóc cây xanh, có doanh thu khoảng 15 tỷ đồng/năm.
thue gtgt
(TBTCO) - Từ ngày 5/11/2017, doanh nghiệp không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký và chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT. Đây là một trong những điểm mới của Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính.
thuế nam định
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có công văn (1434/TCT-KK) cho phép gia hạn thời gian tiếp nhận Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT) đến 30/4/2016.
phương pháp tính thuế GTGT
(TBTCO) - Nếu hồ sơ chứng minh DN, hợp tác xã nhận góp vốn bằng tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên và đảm bảo ghi nhận tài sản của DN thì DN, hợp tác xã được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
dang ky thue
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có công văn số 858/TCT-KK hướng dẫn về tiếp nhận thông báo đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế của các doanh nghiệp (DN), cơ sở kinh doanh.