Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phương pháp trực tiếp
vàng miếng
(TBTCO) - Tổng cục Thuế cho biết, hoạt động bán vàng miếng của doanh nghiệp mang tính đột xuất, không phải hoạt động thường xuyên thì vẫn phải nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp với doanh thu bán vàng miếng.
Hóa đơn GTGT
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có công văn 624/TCT-CS gửi cục thuế các tỉnh, thành phố về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo mẫu số 06/GTGT cho các cơ sơ kinh doanh là các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác có doanh thu dưới 1 tỷ đồng.