Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phương thức lãnh đạo của Đảng
cải cách thủ tục hành chính
(TBTCVN) - Trước thềm Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Đinh Tiến Dũng, UVTƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã dành cho TBTCVN cuộc trao đổi xung quanh những kết quả mà Đảng bộ Bộ Tài chính đã đạt được nhiệm kỳ 2010 - 2015
Tổng Biên tập Tạp chí cộng sản Vũ Văn Phúc
(TBTCO) - Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế - nhìn từ Quảng Ninh, là chủ đề hội thảo khoa học do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức sáng 11/10 tại Quảng Ninh.