Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
ô tô
(TBTCO) - Giá dịch vụ thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô con từ 7 chỗ ngồi trở xuống sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu sử dụng nhiên liệu xăng là 16 triệu đồng/lần, trường hợp sử dụng nhiên liệu điezen là 16,5 triệu đồng/lần.
Phương tiện cơ giới đường bộ
(TBTCO) - Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 53/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 6/9/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.