Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa phương tiện vi phạm tốc độ
Hộp đen
(TBTCO) - Các Sở Giao thông vận tải địa phương đã xử lý vi phạm đối với 1.899 phương tiện thông qua dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) trong hai tháng đầu năm 2017.
tốc độ
(TBTCO) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam mới có báo cáo số 5354/TCĐBVN-VT gửi Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT (hộp đen) tháng 9/2015.
vi phạm tốc độ
(TBTCO) - Đây là kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm tốc độ của ôtô từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải.
tốc độ
(TBTCO) - Kết quả theo dõi từ máy chủ của Trung tâm giám sát hành trình đặt tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, tháng 8/2014, đã phát hiện hơn 36.000 phương tiện vi phạm tốc độ (chiếm tỷ lệ 51,5%). Một số địa phương có số lần vi phạm cao là Lâm Đồng, Nghệ An, Cà Mau, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.