Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa PID
PID
(TBTCO) - Chánh Thanh tra – Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Trang trí nội thất dầu khí (mã Ck PID).
pid
(TBTCO) - Cổ phiếu của CtyCP Trang trí Nội thất Dầu khí (mã Ck PID) bị đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế 2013 là số âm.