Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa PJT
vi phạm chứng khoán
(TBTCO) - Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành đối với ông Phan Văn Kỳ. Ông Kỳ là thành viên hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (mã Ck PJT).
(TBTCO) - Cty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJT) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán tp.HCM về việc thay đổi số cổ phiểu có quyền biểu quyết do phát hành riêng lẻ.