Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa POC
Trụ sở kho bạc tỉnh thưa vắng, do các đơn vị sử dụng ngân sách đã chuyển sang giao dịcd
(TBTCVN) - Xác định công nghệ thông tin (CNTT) là khâu đột phá để thúc đẩy cải cách, trong thời gian tới, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, tăng cường kết nối với các đơn vị liên quan để hướng tới hình thành kho bạc số.
cty điều hành biển đông
(TBTCO) - Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông đã chính thức đón nhận 10 tỷ m3 khí, đánh dấu thêm một mốc son hòa cùng thắng lợi chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong hoạt động sản xuất kinh doanh.