Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa PPP
TT
(TBTCO) - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề nghị của Chính phủ về chuyển đổi phương thức đầu tư hai dự án thành phần trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 sang hình thức đầu tư công, sau khi đấu thầu không lựa chọn được nhà đầu tư.
MPI
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang hoàn thiện các nghị định để hướng dẫn thi hành nhiều luật có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, gồm Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật PPP.
VBF
(TBTCO) - Diễn đàn Doanh nghiệp (DN) Việt Nam thường niên (VBF) 2020 với chủ đề "Thách thức và Cơ hội trong trạng thái bình thường mới", đã diễn ra sáng 22/12, tập trung thảo luận về những yếu tố nhằm tái khởi động kinh doanh, thu hút vốn đầu tư và thúc đẩy DN nội địa tham gia chuỗi giá trị.
khởi công
(TBTCO) - 2 trong tổng số 5 dự án thuộc cao tốc Bắc - Nam theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đã không lựa chọn được nhà đầu tư sau khi tổ chức đấu thầu. Vậy, các dự án này sẽ được triển khai theo hình thức nào để có thể hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra vào cuối năm 2021.
Luật PPP
(TBTCO) - Đóng góp ý kiến cho dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP), nhiều chuyên gia cho rằng, dự thảo nghị định vẫn còn một số nội dung cần làm rõ, tháo gỡ.
gt
(TBTCVN) - Từ nay đến cuối năm, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang triển khai các thủ tục để chọn nhà đầu tư đủ năng lực cho 5 dự án PPP cao tốc Bắc – Nam còn lại để sớm thông tuyến.
cao tốc
(TBTCO) - Theo Bộ Giao thông vận tải, 2 dự án đấu thầu theo phương thức đối tác công tư (PPP) cao tốc Bắc - Nam là QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.
PPP
(TBTCO) - Theo Điều 82 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), cơ chế chia sẻ rủi ro phải được quyết định ngay tại chủ trương đầu tư. Có nghĩa là cơ chế rủi ro phải được đề xuất tại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và được hội đồng thẩm định.
gt
(TBTCVN) - Nhà đầu tư trúng thầu 5 dự án hợp tác công - tư cao tốc Bắc - Nam phải đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính, kinh nghiệm, điểm kỹ thuật ...