Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa PPP
phương thức đầu tư PPP
(TBTCO) - Luật Đối tác công tư (PPP) cần được dự thảo rõ ràng, trong đó nhấn mạnh về tính minh bạch, tính cạnh tranh; PPP không chỉ là hợp tác mà còn phải là quan hệ đối tác giữa công và tư.
dự án
(TBTCO) - Qua thực tế tại một số quốc gia cho thấy, thành công trong đầu tư theo hình thức PPP không phải có hay không một bộ luật riêng, mà điều quan trọng là các quy định của chính phủ phải đảm bảo tính minh bạch, công bằng và ổn định.
Bảo hiểm bảo lãnh dự án PPP cần hành lang pháp lý cụ thể
(TBTCO) - Ngày 26/11, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính phối hợp với Chi nhánh công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội đã tổ chức buổi hội thảo về vai trò của bảo hiểm bảo lãnh với các dự án theo hình thức hợp tác công tư - PPP.
Đại biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: Đức Minh
(TBTCVN) - Chiều 26/11, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH – Bộ Tài chính) phối hợp với Chi nhánh Công ty Bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội tổ chức buổi hội thảo về vai trò của bảo hiểm bảo lãnh với các dự án PPP (hợp tác đối tác công – tư).
BLBH
(TBTCO) - Mặc dù tiềm năng dịch vụ bảo hiểm bảo lãnh cho dự án PPP là rất lớn song sự phát triển dịch vụ này tại Việt Nam còn ở mức rất khiêm tốn. Để phát triển thị trường đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, đòi hỏi hành lang pháp lý cho lĩnh vực này phải sớm được hoàn thiện.
Vũ Thị Lưu Mai
(TBTCO) - Sáng 19/11, Quốc hội (QH) thảo luận Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu giữa Nhà nước và nhà đầu tư nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu (ĐB). Có ĐB băn khoăn, liệu cơ chế này có vi phạm nguyên tắc thị trường là “lời ăn lỗ chịu”?
đường Hồ Chí Minh
(TBTCO) - Dự án Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đang được Quốc hội bàn thảo, cách thức sử dụng vốn đầu tư trong dự án này nhận được sự quan tâm của dư luận. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, hạng mục đầu tư sử dụng vốn nhà nước thì phải áp dụng quy trình, thủ tục đầu tư công.
đại biểu quốc hội
(TBTCO) - Tại dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), Chính phủ đưa ra cơ chế chia sẻ rủi ro với nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo Ủy ban Kinh tế và ý kiến một số đại biểu Quốc hội (QH), cần tránh việc bảo đảm của Chính phủ một cách tràn lan.
dự án PPP
(TBTCO) - Phương thức đối tác công tư (PPP) quy định tại Luật Đầu tư (sửa đổi) đã thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận. Một trong những nội dung nhận được nhiều ý kiến trái chiều là cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu giữa Nhà nước và nhà đầu tư.