Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Prime Global Cities Index
bất động sản mỹ
(TBTCO) - Dưới đây là danh sách 10 thành phố có giá nhà hạng sang tăng cao nhất trong vòng 12 tháng, tính từ tháng 3/2014 đến tháng 3/2015 theo báo cáo Prime Global Cities Index (Chỉ số bất động sản cao cấp toàn cầu) của The Knight Frank.