Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa PSD
pet
(TBTCO) - Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp dầu khí (mã Ck PSD), cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp dầu khí (mã Ck PET) đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 2,03 triệu cổ phiếu PET sở hữu, tỷ lệ 2,39%.
hoi thao ma tuy
(TBTCO) - Chỉ trong năm 2015, đã có 200.134 người sử dụng ma túy, đáng chú ý tỷ lệ nghiện mới tăng cao, nhất là trong nhóm tuổi thanh thiếu niên.
(TBTCO) - Ba công ty gồm Cty CP Giống cây trồng Miền Nam (Mã CK SSC), Cty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang (Mã CK BGM), Cty CP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (Mã CK PSD) vừa thông báo lịch trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu. Cụ thể là
tra co tuc
(TBTCO) - Cty CP Điện lực Khánh Hòa (MCK KHP) thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013; Cty CP Gạch ngói Nhị Hiệp (MCK NHC) thông báo tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt; Cty CP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (MCK PSD) thông báo lịch chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt.