Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa PTI
Các sản phẩm hiện nay được thiết kế hướng đến sự bảo vệ toàn diện cho khách hàng.
(TBTCVN) - Mặc dù trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh nhưng các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã nỗ lực duy trì tốc độ kinh doanh ổn định.
Bảo hiểm BIC đẩy mạnh hợp tác với các đối tác, nâng cao chất lượng dịch vụ.
(TBTCVN) - Thời gian gần đây, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục đầu tư mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, kiểm soát rủi ro…và đã được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước đánh giá cao, khẳng định uy tín của doanh nghiệp trên thị trường, đóng góp chung vào sự phát triển của thị trường bảo hiểm.
bh
(TBTCVN) - Số liệu mới nhất từ các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ cho thấy, 6 tháng đầu năm 2020 thị trường duy trì mức tăng trưởng nhưng thấp hơn so với cùng kỳ.
bh
(TBTCVN) - Dịch Covid-19 tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH).
bh
(TBTCVN) - Mặc dù dự báo còn khó khăn và thách thức trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên trong mùa ĐHĐCĐ năm 2020, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ vẫn tự tin đưa ra nhiều chỉ tiêu kinh doanh quan trọng và các giải pháp chiến lược, kỳ vọng tăng trưởng ổn định năm 2020.
PTI
(TBTCO) - Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020. Theo đó, năm 2020, PTI đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm gốc đạt 6.250 tỷ đồng.
ky
(TBTCVN) - Những năm gần đây, quá trình hội nhập quốc tế diễn ra nhanh chóng khiến các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp bảo hiểm phải quan tâm đến xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp (financial strength rating hay còn gọi tắt là rating).
PTI
(TBTCO) - Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa có thông báo dừng triển khai sản phẩm bảo hiểm Anti-Covid. Thông báo này được gửi đi cùng ngày với Chỉ thị 16 của Thủ tướng và văn bản của Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm dừng triển khai sản phẩm liên quan tới Covid-19.
PTI
(TBTCO) - Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa đưa ra chương trình hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp trước tác động xấu của dịch COVID-19.