Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Puma Energy cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng giao thông
Puma Vietnam
(TBTCO) - Theo các chuyên gia của Puma Energy, để có mức tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, vận tải và giải quyết bài toàn thiếu hụt năng lượng.