Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa PVEP
dầu khí
(TBTCO) - Để ứng phó với cơn bão số 9, Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP) đã chủ động đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời để bảo vệ người và tài sản trên các lô dầu khí ngoài khơi.
dàn khoan
(TBTCO) - Vừa qua, tại bãi chế tạo cảng Vietsovpetro (TP. Vũng Tàu), Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã lắp dựng thành công sàn Upper Deck 180 tấn thuộc khối thượng tầng giàn Cá Tầm 1 (CTC1-WHP), dự án phát triển mỏ Cá Tầm, Lô 09-3/12.
pvep
(TBTCO) - Theo thông tin từ Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP), 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của doanh nghiệp đạt 18.294 tỷ đồng, bằng 135% kế hoạch 6 tháng. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.653 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3.362 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 4.935 tỷ đồng.
pvn
(TBTCO) - Theo thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), 4 tháng đầu năm, tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 177,1 ngàn tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch năm; nộp ngân sách đạt 31,5 ngàn tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch năm.
PVN
(TBTCO) - Tính đến hết năm 2017, PVEP đạt tổng giá trị tài sản là 134 nghìn tỷ đồng; giai đoạn 2007 - 2017 đạt tổng doanh thu 460,9 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 196,9 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 94,7 nghìn tỷ đồng; nộp NSNN 143,4 nghìn tỷ đồng.
pvn
(TBTCO) - Vào hồi 20h15’ ngày 17/11/2017, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí đã chính thức hoàn thành chỉ tiêu khai thác 4,4 triệu tấn quy dầu do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao năm 2017, qua đó bứt phá về đích trước kế hoạch 44 ngày.
dau khi
(TBTCO) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa ký hợp đồng thuê điều hành hoạt động dầu khí lô 01&02 với Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)
khai thác dầu khí tại tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP
(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2016, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) ước đạt tổng doanh thu 15.006 tỷ đồng, tương đương 78% kế hoạch 6 tháng, 39% kế hoạch năm.
gian
(TBTCO) - Trước nhu cầu vốn cho dự án Hoàng Long Lô 16.1 của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), doanh nghiệp đã đề nghị Bộ Tài chính thu xếp bổ sung nguồn vốn vay để cân đối trong tổng đầu tư của dự án trong tương lai.