Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa PVI Re
PVI Re lại thay Chủ tịch HĐQT
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn số 10013/BTC-QLBH ngày 22/7/2014 chấp thuận về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re).