Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa PwC
Toa dam
(TBTCO) - Các doanh nghiệp (DN) cần tập trung hơn vào việc xây dựng một khuôn khổ thuế lao động toàn diện, chú trọng vào việc có được những năng lực chuyên môn về thuế, cấu trúc thuế lao động. DN sẽ cần một chiến lược thuế lao động phù hợp với chiến lược tổng thể về thuế và kinh doanh.
IFRS 9
(TBTCO) - Việc chuyển đổi sang chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 9 (IFRS 9) sẽ có không ít thách thức; tuy nhiên, nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, những thay đổi mà chuẩn mực này mang lại có thể trở thành cơ hội cho các ngân hàng.
IFRS 9
(TBTCO) - Sau hơn 5 năm phát triển, IFRS 9 đã được công bố vào tháng 7/2014. IFRS 9 được thiết kế để giải quyết chỉ trích của các định chế tài chính, cho rằng các tổn thất tài chính thường chỉ được phát hiện muộn trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu.
VN
(TBTCO) - 61% người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội khi quyết định mua hàng. Tuy nhiên, ít hơn 20% người tiêu dùng cho biết họ sẽ mua một sản phẩm nào đó do tác động của người nổi tiếng hoặc người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.
KTNB
(TBTCO) - Trước ngày Nghị định 05 về kiểm toán nội bộ (KTNB) có hiệu lực (1/4), việc làm thế nào để thiết lập, hoàn thiện và chuẩn hóa chức năng KTNB là vấn đề lớn mà các công ty niêm yết quan tâm.
pwc
(TBTCO) - Ngành ngân hàng đang đối mặt với yêu cầu bắt buộc thay đổi xuất phát từ những yếu tố như kỳ vọng của khách hàng, công nghệ, hành lang pháp lý, cơ cấu dân số và nền kinh tế. Các ngân hàng cần đón đầu thách thức và chuyển mình để có thể thành công trong tương lai.
ktnb
(TBTCO) - Theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ do Chính phủ vừa ban hành ngày 22/1/2019 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/4/2019, nhiều cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp sẽ phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.
pwc
(TBTCO) - Gần 30% các nhà lãnh đạo DN cho rằng mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ thấp hơn trong 12 tháng tới. Con số này gấp khoảng 6 lần tỷ lệ của năm ngoái (5%) và là một cú nhảy vọt về mức độ bi quan.
đầu tư
(TBTCO) - Năm 2019 sẽ là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam nằm trong những điểm đến đầu tư hàng đầu khu vực châu Á.